Trake za trcanje cena Srbija - Besplatna Isporuka i Montaža

Garancije/Reklamacije

 Poštovani kupci,

Ukoliko ste kupili bilo koji artikal iz naše ponude i imate problem, naša servisna služba je tu da vam pomogne.

 Za sva pitanja, na raspolaganju vam je služba Garancije/Reklamacije na broju telefona 021/ 221 – 5401 radnim danima od 09:00 do 17:00 h a subotom od 09:00 do 15:00 h.

 Garancije/Saobraznost

   Po zakonu o zaštiti potrošača kompanija IDAKO doo je odgovorna za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2 godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke snosi IDAKO DOO. Kod prodaje polovne robe, može se ugovoriti kraći rok u kom IDAKO doo odgovara za nesaobraznost, koji ne može bit kraći od 12 meseci. Za robu čiji je period saobraznosti duži od 24 meseca, IDAKO doo je dužan da izda garantni list dobavljača.

 Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane IDAKO doo, kupac gubi, u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

Otklanjanje nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis. IDAKO doo će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o dostupnim servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.

Trake za trčanje i druge artikle (u garantnom roku ili van njega) na servis možete predati u našem servisu u Novom Sadu: na Bulevaru Evrope ( Dalmatinska 1 ).

Za sve dodatne informacije vezane za ostvarivanje prava u garantnom roku možete nas kontaktirati na [email protected] ili putem telefona 021/ 221 – 5401 radnim danima od 09:00 do 17:00 h i subotom od 09:00 do 15:00 h.

Reklamacije

Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava iz usled nesaobraznosti robe po ugovoru i prava po osnovu garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene i/ili drugih nedostataka, na sledeće načine:

   1.  Usmeno na adresi Prodavca: Fitnes shop Novi Sad, Dalmatinska 1, 21000 Novi Sad
   2.  Telefonom na broj: 021/ 221 – 5401 radnim danima od 09:00 do 17:00 h i subotom od 09:00 do 15:00 h.
   3.  Pisanim putem, na adresu Prodavca: IDAKO doo, Fitnes shop, Dalmatinska 1, 21000 Novi Sad
   4.  Elektronskim putem, na E-mail adresu Prodavca: [email protected]
         odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).

  Po zakonu o zaštiti potrošača kompanija IDAKO doo je odgovorna za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2 godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke snosi IDAKO DOO. Za robu čiji je period saobraznosti duži od 24 meseca, IDAKO doo je dužan da izda garantni list dobavljača.

U zavisnosti od vremena kada je nastao kvar, postoje sledeće kategorije reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda:

 1) DOA – Dead on Arrival je reklamacija u trenutku instalacije ili prvog puštanja u rad.

To znači sledeće: 

a) Isporučeni artikal je oštećen, nedostaju mu neki delovi (nekompletan je), ne odgovara specifikaciji. U koliko je paket koji Vam je kurir dostavio oštećen možete odbiti pošiljku uz prijavu kurirskoj službi da odbijate da primite paket zbog oštećenja.
U koliko šteta bude ustanovljena nakon isporuke i otvaranja paketa dužniste da reklamaciju prijavite u roku od 24h od prijema paketa na sledeći broj telefona 021/ 221 – 5401 jer u suprotnom neće biti prihvaćena.
b) ako tokom instalacije ili prvog puštanja u rad utvrdite da je artikal neispravan, potrebno je da nas odmah obavestite tako što ćete nas kontaktirati telefonom ili nam poslati mail [email protected] sa opisom problema i vašim kontaktom.

 2) Reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda.

U ovom slučaju, robu odnosite u maloprodaju gde ste artikal kupili i gde ga možete reklamirati, ili neki od naših servisa. Ako ste uređaj kupili preko web-a, kontaktirate naše servise koji se nalaze na našoj stranici i oni će uputiti kurirsku službu da preuzme neispravan artikal i dostave ga našoj službi reklamacija. Kao kupac imate pravo da artikal reklamirate i direktno u ovlašćenom servisu (podatak ko je ovlašćeni servis za Vašu robu možete naći na www.trakezatrcanje.rs).

 3) Reklamacija na oštećenu pošiljku.

Ukoliko vam artikal koji ste poručili stigne oštećen prilikom isporuke, potrebno je u roku od 24 sata kontaktirati kurirsku službu koja je artikal dostavila kako bi napravili zapisnik, a zatim nas obavestiti o tome.

Servisiranje i povraćaj novca

 Kod prijema robe koja nije bila ispravna pri pokušaju instalacije ili kod prvog puštanja u rad (DOA), serviser je u obavezi da prvo proveri opravdanost reklamacije i kompletnost reklamiranih uređaja pre nego što pristupi zameni robe ili vraćanju novca. Rok za odgovor po Vašem prigovoru je 8 dana od dana podnošenja reklamacije u maloprodajnom objektu ili od dana kada uređaj bude isporučen kurirskom službom našoj službi reklamacija. Nakon toga se donosi odluka o tome da li će se isporučiti novi proizvod ili će novac biti vraćen. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od dana podnošenja reklamacije u maloprodajnom objektu ili od dana kada uređaj bude isporučen kurirskom službom našoj službi reklamacija. 

 Reklamacije na funkcionalnu ispravnost proizvoda prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad (DOA), biće prihvaćena samo ako se reklamirana roba vraća kompletna, neoštećena i ako je ovlašćeni serviser potvrdio Vaše navode.

 Trakezatrcanje.rs zadržava sva prava promene cene proizvoda tako da, ako ste poručili uređaj po jednoj ceni i sa tom cenom ga primili na kućnu adresu, samo taj iznos Vam može biti vraćen.

Postupak reklamacije

Prilikom reklamacije robe za koju je Trgovac dužan za nesaobraznost, prodavac je dužan:

Kao prodavac dužni smo da potrošaču izdamo pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Rok za odgovor po Vašem prigovoru je 8 dana od dana podnošenja reklamacije u maloprodajnom objektu ili od dana kada uređaj bude isporučen kurirskom službom našoj službi reklamacija. Nakon toga se donosi odluka o tome da li će se isporučiti novi proizvod ili će novac biti vraćen. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od dana podnošenja reklamacije u maloprodajnom objektu ili od dana kada uređaj bude isporučen kurirskom službom našoj službi reklamacija. Troškove slanja robe kao i organizaciju transporta iste u slučaju reklamacije snosi prodavac.

Prilikom reklamacije robe za koju je Trgovac dužan za nesaobraznost, kupac je dužan:

a) da reklamirani proizvod donese lično ili pošalje dostavnom službom u servis naznačen na servisnom listu;

b) da serviseru podnese na uvid kopiju računa o kupovini (i garantni list u slučaju da je rok za saobraznost robe duži od 24 meseca)

c) da serviseru detaljno opiše primećenu neispravnost i opis uslova i sredine u kojoj je proizvod radio kada je došlo do kvara;

d) posle toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac dobija u maloprodaji gde je robu ostavio na reklamaciju ili na brojeve naših servisa. 
Za više informacija možete nas kontaktirati na [email protected]

 Trakezatrcanje.rs ne odgovara za sadržaj i istinitost informacija o objavljenom proizvodu. Trakezatrcanje.rs ne snosi odgovornost za eventualne razlike u imenima, šiframa i cenama proizvoda od onih navedenih kod dobavljača, proizvođača ili uvoznika. Trakezatrcanje.rs zadržava pravo izmene sadržaja na Internet stranici bez prethodnog obaveštenja i u bilo kom trenutku i ne preuzima odgovornost od mogućih posledica tih promena.

 Trakezatrcanje.rs ne preuzima odgovornost za moguće posledice prilikom upotrebe Internet stranice Trakezatrcanje.rs i njenog sadržaja.

 Trakezatrcanje.rs će nastojati prikazati najtačnije i najažurnije informacije, tako da moguće greške na stranici Trakezatrcanje.rs s obzirom na cene, rokove isporuke, opise proizvoda i dr. ne isključuje i za njih ne preuzima nikakvu odgovornost.

Plaćanje karticama

Ukoliko posedujete Visa, Visa Electron, MasterCard ili Maestro platnu karticu odobrenu od strane banke izdavaoca za online plaćanje, možete izabrati ovaj način plaćanja tako što ćete posetiti naš partnerski sajt Fanatic.rs ( na stranici svake trake za trčanje postoji redirekcija ka odgovarajućoj na Fanatic.rs ) i na njemu izvršiti transakciju. Nakon što potvrdite narudžbenicu, bićete preusmereni na stranicu UniCredit banke, na kojoj vršite unos podataka sa platne kartice i obavljate plaćanje. Ukoliko je transakcija uspešna bićete vraćeni na naš sajt sa obaveštenjem da je plaćanje uspešno obavljeno. U slučaju da plaćanje nije uspelo, bićete vraćeni na naš sajt sa informacijom o neuspelom plaćanju i moći ćete da ponovite plaćanje ili da izaberete drugi način plaćanja.

Iz sigurnosnih razloga, podaci o Vašoj platnoj kartici su vidljivi samo UniCredit banci kao procesoru kartica. Stranica banke je zaštićena i sigurna za ovaj način plaćanja.

Sva plaćanja će biti obavljena u dinarima (RSD). Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, dinarski iznos transakcije će biti konvertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju Vaše platne kartice, već konvertovan iznos će se konvertovati u Vašu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica.

Navedena cena koja je različita od RSD, a navedena na sajtu je informativnog karaktera i zbog navedenih konverzija moguće je da dođe do odstupanja od iste.

Povraćaj robe i dokumenta potrebna za povraćaj robe kupljene na daljinu

Prava kupca za kupovinu na daljinu

Ukoliko se proizvodi kupuju na daljinu (npr. preko internet sajta Prodavca) i isporučuju na adresu kupca, kupac ima pravo da da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi Kupac. Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik.

Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu (u daljem tekstu: obrazac za odustanak). Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu  smatra se blagovremenom ukoliko je poslata Prodavcu u roku. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Prodavcu. Ako Prodavac omogući Kupcu da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da Kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je Kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan. Kupac je dužan da vrati robu Prodavcu ili licu ovlašćenom od strane Prodavca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Troškove povraćaja robe kao i organizaciju transporta iste u slučaju odustanka snosi kupac. Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat oštećenja utvđuje ovlašćeno lice u Idako doo, te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća potrošaču. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak. Kupać će proizvod vratiti sa svom pripadajućom dokumentacijom i u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja.

Povraćaj novca

Procedura za povrat novca usled odustanka od ugovora je sledeća:

1. Neophodno je da potrošač/kupac popuni Forumular za odustanak od ugovora i navede broj žiro računa za uplatu sredstava.

2. Nakon stavljanja svojeručnog potpisa na prethodno odštampani forumular potrebno je da nam ga pošaljete na jedan od dole navedenih načina.

Napomena: Ovaj model povrata novca važi za sve vidove plaćanja koje Vam omogućava Trakezatrcanje.rs a koji su navedeni ovde.

Kupac izjavljuje pravo na odustanak od ugovora, usled nesaobraznosti robe po ugovoru i prava po osnovu garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene i/ili drugih nedostataka, na sledeće načine:

   1.  Usmeno na adresi Prodavca: Fitnes shop Novi Sad, Dalmatinska 1, 21000 Novi Sad
   2.  Telefonom na broj: 021/ 221 – 5401 radnim danima od 09:00 do 17:00 h i subotom od 09:00 do 15:00 h.
   3.  Pisanim putem, na adresu Prodavca: IDAKO doo, Fitnes shop, Dalmatinska 1, 21000 Novi Sad
   4.  Elektronskim putem, na E-mail adresu Prodavca: [email protected]

Formular za odustank od ugovora možete skinuti, odštampati i popuniti ovde.

Izjava o odustanku mora biti svojeručno potpisana.

Preporuka je da se kupci redovno informišu o izmenama i dopunama uslova Garancija i Reklamacija, na našem sajtu.

Uslovi Garancija i Reklamacija mogu biti izmenjeni ili dopunjeni zavisno od promena u poslovanju sajta Trakezatrcanje.rs kao i promena zakonskih okvira ili na zahtev nadležnog organa.

Vaše Trakezatrcanje.rs

E-mail: [email protected] Telefoni: 063/519-833, 063/387-360

Koristimo kolačiće kako bismo Vam pružili bolje korisničko iskustvo. Prihvatanjem kolačića saglasni ste sa Politikom privatnosti. Saznajte više.